Ngày 16/08/2023 Lực lượng Bảo vệ Đồng Nai 24G thực hiện mục tiêu mới tại nhà hàng Don Chicken.

Chúc quý khách hàng khai trương hồng phát.

Chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Tin tức khác