Hãy để cuộc sống ngày càng tích cực. Biến những điều tiêu cực trở nên tích cực hơn. Biến những điều không thể thành có thể.

 

Tin tức khác