Ngày 16/06/2019 Phòng Nghiệp Vụ đào tạo kiến thức Nike tại mục tiêu VT1.

 

Ngày 12/07/2019 đào tạo kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên tại mục tiêu VT Tiền Giang

 

Ngày 14/07/2019 Nhân viên tại các mục tiêu VT1, VT2, MTC tham gia khóa học đào tạo về  An Ninh Sản Phẩm.

 

Ngày 16/07/2019 Phòng Nghiệp vụ đào tạo kiến thức Nike cho nhân viên tại mục tiêu VT Bình Phước

Ngày 19/07/2019 đào tạo kiến thức nghiệp vụ cho nhân viên tại mục tiêu Bayer VN

03/10/2019 PNV tiếp tục đào tạo tại VT Mỹ Tho

Ngày 12/10/2019 tiếp tục đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên của đội Hyosung.

ngày 19/10/2019 PNV đào tạo kiến thức nghiệp vụ tại công ty C&K thuộc hệ thống VT

 

 

Tin tức khác