Ngày 22/10/2019, nhân viên BVĐN24G tại mục tiêu VT1 được đào tạo PCCC tại nhà xe Metecno. Nhân viên BVĐN24G luôn được đào tạo liên tục về kiến thức nghiệp vụ, PCCC, kỹ năng xử lí tình huống,.... để có thể đảm bao an ninh trật tự tại mục tiêu một cách tốt nhất

Tin tức khác