Chuyên mục nâng cao kiến thức

Chuyên mục nâng cao kiến thức

Hãy để cuộc sống ngày càng tích cực. Biến những điều tiêu cực trở nên tích cực hơn. Biến những điều không thể thành có thể.

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 26/06/2019

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 26/06/2019

Sáng ngày 26/06/2019 Công ty BVĐN24G tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho cán bộ công nhân viên của công ty.

Đào tạo nhân viên bảo vệ Đồng Nai 24G

Đào tạo nhân viên bảo vệ Đồng Nai 24G

Nhân viên bảo vệ Đồng Nai 24G tham gia khóa đào tạo tại công ty Bayer

Nhân viên công ty Bảo vệ 24G chia sẽ giọt máu nghĩa tình.

Nhân viên công ty Bảo vệ 24G chia sẽ giọt máu nghĩa tình.

Nhân viên công ty BẢO VỆ ĐỒNG NAI 24G chia sẽ giọt máu nghĩa tình.