Bảo vệ các buổi diễn ca nhạc, sự kiện ra mắt, hội nghị, những hoạt động quần chúng, có nhiều vấn đề về an ninh, bạo động phải sử dụng linh hoạt nhưng phải kiên quyết trong các tình huống xử lý nhằm mang lại sự an toàn cho hoạt động nhất là các hành vi manh động của các phần tử quá khích trong đám đông. 

Nghiên cứu môi trường của nơi diễn ra sự kiện,tiến hành xây dựng kế hoạch bảo vệ, dự trù quân số, trang thiết bị an ninh, các thời điểm quan trọng phương tiện giao thông, sơ đồ khu vực đêm diễn, lên kế hoạch phối hợp với lực lượng vũ trang khác bố trí các vị trí sao cho phù hợp, có tính chất hỗ trợ cao, đưa ra các phương án có thể xảy ra, cách giải quyết. 

Chuẩn bị các phương tiện, vật chất cần thiết phục vụ cho việc bảo vệ sự kiện, kiểm tra người, phương tiện trước khi đơn vị đi bảo vệ tập hợp đội ngũ, kiểm tra quân số. Giữ vững thông tin liên lạc giữa các vị trí với nhau, giữa các vị trí với cấp trên để nắm vững tình hình, báo cáo kịp thời và xin ý kiến chỉ đạo. Người chỉ huy cần tiến hành kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở nhân viên.