Giải Pháp An Ninh

Công Ty CP DV Bảo Vệ Phát Triển Đồng Nai 24G chuyên cung cấp dịch vụ: bán thiết bị an ninh, khảo sát, thiết kế lắp đặt các hệ thống an ninh, an toàn, hệ thống camera giám sát, hệ thống chống đột nhập, hệ thống báo cháy, chữa cháy, các thiết bị an ninh an toàn sử dụng cho các Công ty, Nhà xưởng, Doanh nghiệp và hộ gia đình...

* Thiết Bị Hỗ Trợ :

Thiết bị hỗ trợ bảo vệ bao gồm Thiết bị bộ đàm, máy dò kim loại, dùi cui, lá chắn chống bạo động, khoá số 8, áo giáp chống đạn, súng hơi cay...