Đổ quân tại mục tiêu Woosung Vina

Đổ quân tại mục tiêu Woosung Vina

Đổ quân tại mục tiêu Woosung Vina

Đào tạo nhân viên mới

Đào tạo nhân viên mới

Đào tạo Nhân viên mới tại công ty CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI 24G.

Chuyên mục nâng cao kiến thức

Chuyên mục nâng cao kiến thức

Hãy để cuộc sống ngày càng tích cực. Biến những điều tiêu cực trở nên tích cực hơn. Biến những điều không thể thành có thể.

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 26/06/2019

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 26/06/2019

Sáng ngày 26/06/2019 Công ty BVĐN24G tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho cán bộ công nhân viên của công ty.