Đào tạo cho nhân viên mới vào ngày 21/07/2019 tại công ty Buwon Vina

Nhân viên mới trước khi được đưa về các mục tiêu làm việc luôn được đào tạo huấn luyện nghiệp vụ kỹ càng, bên cạnh đó luôn có những bài kiểm tra thường xuyên, đánh giá về trình độ nghiệp vụ trong công tác bảo vệ.

 

Tin tức khác