Vào ngày 31/01/2019 tại văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI 24G diễn ra buổi tiệc tất niên thân mật nhằm khen thưởng những cá nhân, tập thể trong năm 2018  đã xuất sắc hoàn thành nhiệm, có những đóng góp to lớn cho việc duy trì hình ảnh đẹp của lực lượng bảo vệ.

Tin tức khác