Sáng ngày 26/06/2019 Công ty BVĐN24G tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho cán bộ công nhân viên của công ty.

 

Tin tức khác