Là một trong số rất ít Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ được Giám đốc Công An tỉnh Đồng Nai tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 5 năm liền.

Tin tức khác