Lễ kết nạp Đảng viên ngày 26/06/2019

Lễ kết nạp Đảng viên ngày 26/06/2019

Sáng ngày 26/06/2019 Công ty BVĐN24G tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho cán bộ công nhân viên của công ty.

Nhân viên công ty Bảo vệ 24G chia sẽ giọt máu nghĩa tình.

Nhân viên công ty Bảo vệ 24G chia sẽ giọt máu nghĩa tình.

Nhân viên công ty BẢO VỆ ĐỒNG NAI 24G chia sẽ giọt máu nghĩa tình.

Đào tạo nhân viên bảo vệ Đồng Nai 24G

Đào tạo nhân viên bảo vệ Đồng Nai 24G

Nhân viên bảo vệ Đồng Nai 24G tham gia khóa đào tạo tại công ty Bayer

Hình ảnh đẹp về lực lượng cơ động

Hình ảnh đẹp về lực lượng cơ động

Hình ảnh lực lượng cơ động của công ty CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI 24G