CÔNG TY TNHH ULHWA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ULHWA VIỆT NAM

Địa chỉ:  Khu Công Nghiệp Long Bình - Lô số:  E-7&8
Sản phẩm:  Dệt
Điện thoại:  (061) 3992 552 - Fax:  (061) 3992 557

Khách hàng khác