Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ phát triển Đồng Nai 24g
Ý kiến khách hàng
Năng lực
Là tổ chức kinh doanh dịch vụ bảo vệ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam (tính đến thời điểm này) được đánh giá độc lập và cấp giấy chứng nhận An ninh toàn cầu C-TPAT (GSV) bởi cục An ninh liên bang Hoa Kỳ......  Chi tiết...
Video
Các video khác