Tin tức
Tiếp nhận mục tiêu mới - Công ty Fashion Garments
Sáng nay, lúc 07h30' ngày 28/12/2014, lực lượng Bảo vệ chuyên nghiệp gồm 58 nhân viên thuộc Công ty Bảo vệ Phát triển Đồng Nai 24G đã tiếp nhận công tác Bảo vệ ANTT, an toàn tính mạng và tài sản tại công ty Fashion Garments bao gồm:
1. Nhà máy 1 tại KCN BH 1;
2. Nhà máy 2 tại KCN BH 2;
3. Cụm Kho An Bình, Biên Hòa;
4. Khu văn phòng tại tòa nhà Sonadezi.
Chúc các Bảo vệ, vệ sỹ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao!

Chuẩn bị đội hình:Nhận vị trí: