Tin tức
Lễ công bố quyết định thành lập Tiểu Đội Dân Quân Tự Vệ
Ngày 25/7/2014 tại Công ty CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN ĐỒNG NAI 24G đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đội tự vệ. Đến tham dự và chỉ đạo có Ông Nguyễ Đình Tùng - Tổng Giám Đốc; đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Thi - Phó Tổng giám đốc thường trực; đồng chí Trần Văn Thắng - Phường đội trưởng Phường Long Bình; đồng chí Phạm Quốc Lâm - Phó đồn CA KCN Biên Hòa II; Cùng các đồng chí thành viên trong tiểu đội.Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Thi đã khẳng định vai trò to lớn của dân quân tự vệ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt chúc mừng Tiểu Đội Tự Vệ của công ty Bảo Vệ Đồng Nai 24G, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Trương Hoàng Mỹ Tiểu đội trưởng cùng toàn bộ tiểu đội tổng quân số 12 đ/c, có nhiệm vụ tổ chức huấn luyện lực lượng và tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương giữ gìn trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn và bảo đảm an ninh, an toàn cho đơn vị.Việc thành lập và ra mắt Trung đội tự vệ tại Công ty Bảo Vệ Đồng Nai 24G nằm trong kế hoạch thành lập tự vệ điểm nhằm thực hiện Luật Dân quân tự vệ và các nghị định, chỉ thị của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về việc tổ chức xây dựng, huấn luyện và hoạt động của lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp.